Používané produkty

Kromě realizace energetických staveb nabízíme pochopitelně i prodej produktů, které s energetickými instalacemi souvisí. Na požádání pro vás připravíme objektové předávací stanice vlastní značky EGS, vybavené komponenty nejvyšší kvality. Naše výrobky splňují nejpřísnější kritéria v oblasti spolehlivosti a ekonomie provozu.

EGS Z

EGS Z je kompaktní tlakově závislá objektová předávací stanice (OPS) určená pro systémy centrálního zásobování teplem. Standardní aplikací je použití stanice EGS Z jako úpravny parametrů pro ústřední vytápění bez přípravy teplé užitkové vody. Teplota topné vody je řízena ekvitermně regulačním ventilem. Oběh topné vody je zajištěn samostatným čerpadlem. Dle charakteru soustavy lze použít čerpadlo bez regulace otáček nebo elektronicky řízené (označení +) pro aplikaci v soustavě s termostatickými ventily bez dalšího zajištění konstantní tlakové diference.

Stanice se na vstupu připojuje dvěma hrdly na topnou vodu z primární sítě. Na výstupu má stanice dvě hrdla pro připojení okruhu ÚT.


Pro objednání nebo návrh stanic EGS Z je třeba uvést požadovaný výkon stanice, tlakovou úroveň primárního okruhu, teplotní režim na primární a sekundární straně, hydrostatický tlak v místě připojení a požadavky na tlakové ztráty stanice. Pro poptávku nebo objednávku je výhodné použít formulář "EGS TASK".

Poptávkový formulář pro tyto výrobky
Vyplněný formulář prosím odešlete na email energis92@energis.cz, kde s Vámi již projednáme objednávku podrobněji.
stáhnout formulář