Naše služby

Jsme odborníci na ty nejnáročnější energetické stavby. Jsme připraveni vás provést všemi etapami vašeho projektu. Zpracujeme pro vás úvodní studie, pomůžeme vám s vyhodnocením a stanovením finální koncepce řešení, připravíme kvalitní projektovou dokumentaci, nasadíme výkonný inženýring a následně celé dílo zrealizujeme. Tím ovšem naše služby nekončí. Poskytneme vám záruční i pozáruční servis a povedeme vás dál formou energetického managementu s dohledem nad celým dílem tak, aby byly dosaženy plánované ekonomické efekty.

Projekce

V naší obchodní filozofii máme pevně zakódovanou důležitost kvalitní projektové dokumentace, s jejíž pomocí se vždy snažíme minimalizovat prostor pro improvizaci při provádění vlastní stavby. Proto přípravě projektů a zpracování projektové dokumentace věnujeme maximální pozornost.

Spojení kvalitní projektové dokumentace s efektivním inženýringem je pro úspěšné vedení stavby a její dokončení klíčové. Jedině tak můžeme požadavky našich klientů spolehlivě uspokojit. Do „projektové části“ naší práce zahrnujeme:

 • konzultace
 • poradenství
 • finance, investice, smluvní zajištění
 • studie, koncepce řešení, energetické generely
 • dokumentace pro územní řízení, stavební povolení, pro provedení stavby
 • inženýring
 • energetické audity
 • zpracování provozně ekonomického vyhodnocení energetických provozů

Výstavba

Přetváření myšlenek v realitu, tedy vlastní výstavbě, věnujeme nejvíce času a energie. Zaměstnáváme tým odborníků, který ve spolupráci s projektanty zvládne i náročné stavební výzvy kvalitně a ve vymezeném čase. Do „stavební části“ naší práce spadají:

 • dodávky a montáže kotelen a výměníkových stanic
 • dodávky a montáže tepláren včetně plynových kogenerací
 • dodávky a montáže zařízení na spalování biomasy a obnovitelných paliv
 • dodávky a montáže rozsáhlých trubních rozvodů
 • dodávky a montáže chladírenských zařízení
 • dodávky a montáže předizolovaných potrubí, plynových potrubí
 • dodávky a montáže vzduchotechnických a klimatizačních systémů
 • dodávky a montáže úpraven vody
 • dodávky a montáže objektových předávacích stanic EGS
 • dodávky a montáže skleníkových technologií
 • vyvažování potrubních sítí

Obchodní složka

Obchodní složka má ve své kompetenci marketing, vizualizaci a propagaci firmy, monitoring trhu s palivy a energiemi a hledání možností financování vašich projektů. V rámci marketingu jsou mapovány požadavky našich klientů, které jsou zapracovány do úvodních studií a konceptů. Následné ekonomické analýzy jsou pak neocenitelnou pomocí při rozhodování našich zákazníků o celkové koncepci jejich energetiky.

Finanční služby

Díky finanční náročnosti energetických projektů asistujeme našim klientům i v otázkách financování těchto projektů. Pomáháme s komplexním zajištěním financování, ať již zajištěním úvěrů (příprava podnikatelského záměru, jednání s bankami, pořádání výběrového řízení na bankovní služby a další služby) nebo některou z forem financování projektu z dosažených úspor (např. EPC).