Rozsáhlá historie

V naší společnosti ENERGIS 92 s.r.o. pracujeme již přes dvacet let. Od drobných zakázek jsme vyrostli ve firmu, která dodává své energetické instalace obcím a elektrárnám. Od primitivních parních topných systémů jsme se posunuli k vyspělým a vysoce účinným systémům pro energetiku nebo výzkumu v oblasti biotechnologií, kterého se za asistence EU účastní desítka vybraných společností z celé Evropy. Od seskupení několika pracovníků jsme se vypracovali až na mezinárodně certifikovanou společnost s vlastními výrobky. Pojďme si v pár minutách projít to, čím jsme my procházeli dvě desetiletí.

Energis historie

Počátky

První zakázky jsme v různých krajích České republiky dokončovali již mezi léty 1992 a 1995, kdy ENERGIS 92 s.r.o. jako firma ještě oficiálně neexistovala. V roce 1995 jsme se definitivně rozhodli specializovat právě na oblast energetických staveb a ENERGIS 92 tak vznikl jako společnost s ručením omezeným. Po dvou letech drobnějších prací přišla první zadání velkých, nadstandardních zakázek (například stavby zadané elektrárnami). Společnost ENERGIS 92 s.r.o. si díky svému odbornému přístupu začala získávat jméno významného specialisty v oboru. Některé z velkých zakázek jsou díky svému rozsahu a finanční náročnosti stále otevřené a probíhá jejich postupná realizace.

Energis historie

Rozvoj

Rostoucí požadavky na ekologické tepelné zásobování obcí koncem 90. let znamenaly další příležitost, při které bylo potřeba naší specializace a budované zkušenosti v oboru. Od roku 1998 jsme upevňovali svojí pozici na trhu a bylo nutné vyladit vnitřní procesy společnosti, které přerostly v zásadní reorganizaci celé firmy. Úsilí se vyplatilo - v roce 2002 jsme získali certifikát systému řízení jakosti od mezinárodní certifikační autority BVQI.

Energis historie

Poslední léta

Přestože jsme společnost posunuli na vyšší úroveň, zůstalo nám to hlavní - bezpodmínečná orientace na potřeby klientů a schopnost řešit i ty nejsložitější problémy. Toto ocenila také Evropská unie, která nás zařadila do výzkumného programu v oblasti biotechnologií, na němž se podílí několik vybraných společností z celé Evropy. Od roku 2002 jsme se podíleli na zakázkách pro různá průmyslová odvětví, výstavbách rozsáhlých obchodních center, stavbách pro zdravotnictví i resort Ministerstva obrany, zajišťovali jsme projekty tepelného zásobování, pracovali na instalacích se složitým mikroklimatem a máme za sebou také několik projektů, které financovali zahraniční investoři a na kterých nám bylo skutečnou ctí se podílet.

 

Profesionální přístup, kvalita poskytovaných služeb, dynamika a pružnost - to jsou předpoklady nezbytné pro plnění náročných úkolů a požadavků našich klientů a proto jsou tyto atributy součástí čtyř základních pilířů společnosti ENERGIS 92 s.r.o., s kterými do budoucna počítáme.